måndag 27 februari 2012

Motion 3:2012. Om riskkapitalisters skatteflykt
Motion 3:2012
Motionär: Helen Thörnqvist
Motion till Stockholmscentern om riskkapitalisters skatteflykt

När det gäller skattefinansierad välfärd som skola, vård, omsorg måste främsta fokus vara kvalitet, oavsett driftform. Där har Centerpartiet hållit kvalitetsfanan högt, vilket är rätt prioritering.
Jag tycker mig märka att debatten om privatdriven äldreomsorg och fristående skolor har vridits från vänsterfolkets oro över att möjligheten att ta ut vinst till att mer beröra riskkapitalisters möjlighet att föra pengar utomlands för att gynnas skattemässigt. Detta orosmoln sprider misstänksamhet mot dessa företagare, anser jag.
Jag menar att fokus i denna debatt om riskkapitalister bör nyanseras. En riskkapitalist är en person med kapital som han/hon har förvärvat och tidigare skattat. Riskkapitalisten tar en risk genom att satsa egenförvärvade pengar på någon annans affärsidé, vilket måste ses som mycket solidariskt och generöst. Vad han/hon använder sina pengar till är hans/hennes angelägenhet så länge verksamheten är laglig. Om någon räknade ut summan av de pengar som årligen förs utomlands för beskattning kunde man ställa den summan mot hur många procent diverse företagsskatter kunde sänkas med i Sverige, för samma summa.
Jag yrkar:

Att Centerpartiet för en debatt där riskkapitalister inte misstänkliggörs.

Att summor som förs utomlands för att beskattas används i argumentationen till att sänka skatter med lika mycket för företagare i Sverige.

Att motionen sänds vidare till partistyrelsen som medlemsinitiativ.

/Helen Törnqvist

Motionssvar från Stockholmscenterns distriktsstyrelse

Motionen uttrycker den oro motionären känner över misstänkliggörande av riskkapitalister och yrkar att Centerpartiet för en debatt där riskkapitalister inte misstänkliggörs. Vidare att ’summor som förs utomlands för att beskattas skall användas i argumentationen till sänka företagsskatterna i Sverige’ samt att motionen sänds vidare till partistyrelsen som medlemsinitiativ.
Det andra yrkandet är inte helt enkelt att förstå. Antag att en summa X kronor förs utomlands för att beskattas där. Och Centerpartiet föreslår att företagsskatterna sänks med X kronor. Resultatet blir en minskad skatteintäkt i Sverige på X kronor utan att Sverige får någon del av den beskattning som sker utomland. En alternativ tolkning är att motionären menar att genom sänkta företagsskatterna med X kronor uppstår en situation där riskkapitalister inte längre för ut X kronor. Sambandet mellan dessa två storheter är inte helt tydligt varför jag tror att det ligger en svår pedagogik i yrkandet.

Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta: 

Att bifalla den första att satsen.

Att avslå den andra att satsen.

Att bifalla den tredje att satsen.


Kommittégrupp 1 föreslog stämman besluta:

Att bifalla den första att satsen.

Att avslå den andra att satsen.

Att bifalla den tredje att satsen.

Samt

Att bifalla nytt tilläggsförslag från kommittégrupp 1 som innebär.

Att Centerpartiet värnar god kvalitet i gemensamt finansierad välfärd.

Att Centerpartiet fortsatt verkar för ett lågt skattetryck vad gäller företagare oavsett
bransch.


Stämman beslutade:

Att bifalla kommittégruppens förslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar